De vereniging


Hoe oud of ziek iemand ook is geweest een overlijden komt voor iedereen bijna altijd onverwacht. Er moeten in een periode van vijf dagen tussen het overlijden en de uitvaart veel zaken worden geregeld.

Het is een geruststellende gedachte dat de mensen van de Laatste Eer u kunnen bijstaan met het regelen van de uitvaart en het vormgeven van het afscheid op een manier die bij u en bij de overledene past.

De uitvaartleidsters van de vereniging kunnen u veel werk uit handen nemen, zoals:

  • het afleggen en opbaren van de overledene
  • aangifte op het gemeentehuis
  • het inschakelen van alle nodige diensten en doen van bestellingen
  • alles wat er geregeld moet worden bij een uitvaartplechtigheid
  • het regelen van vervoer van de overledene en nabestaanden
  • het plaatsen van een asbus in een urnengraf of urnenmuur

Na de uitvaart kan de uitvaartleidster u te allen tijden nog bijstaan.

Om u de gelegenheid te geven eerder over uw uitvaart na te denken heeft de vereniging een Persoonlijke Map samengesteld waarin belangrijke papieren van bijvoorbeeld verzekeringen en testamenten kunnen worden bewaard en een formulier waarop uw persoonlijke wensen zijn vastgelegd.

Ook niet- leden kunnen bij de secretaris een Persoonlijke map aanvragen. De vereniging stelt zich graag ook voor hen dienstbaar op.

Ter informatie geeft de vereniging jaarlijks een uitvaartkrant uit. Deze editie wordt huis aan huis in Schoorl, Groet, Camperduin en Aagtdorp bezorgd. De krant is bedoeld als een naslagwerk. Er wordt informatie verstrekt over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op de uitvaart.

In de voormalige gemeente Schoorl is op 1 maart 1923 de uitvaartvereniging “De Laatste Eer” opgericht. In de loop der jaren heeft de vereniging veel zien veranderen op het gebied van de uitvaart. Tegenwoordig zijn al uw wensen met ons bespreekbaar.


Een vereniging als “De Laatste Eer” werkt met vrijwilligers en zonder winstoogmerk. Elk lid heeft inspraak in het beleid dat de vereniging voert. De vereniging heeft standaard tarieven voor haar diensten en als lid krijgt u korting op de kosten van onze dienstverlening.  Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de uitvaartleidster en de dragers. Deze kosten bedragen ongeveer 600,- Euro.

De tarieven worden ieder jaar in de algemene ledenvergadering door de leden zelf vastgesteld.

Wanneer leden verhuizen behouden zij hun rechten, mits het lidmaatschap wordt voortgezet.