Dragers


Het dragersgilde vormt een stabiele en vaste groep binnen onze vereniging. De meeste van hen wonen hun hele leven of al vele jaren in ons dorp. Zij kennen de mensen en vaak de leden van onze vereniging.

Niet altijd worden alle dragers ingeschakeld bij een uitvaart. Het komt voor dat de familie zelf een rol bij het dragen van de kist wil vervullen. Maar er is altijd één drager van de vereniging, naast de uitvaartleidster, aanwezig. Samen leiden zij alles in goede banen.

Regelmatig komt het voor dat onze uitvaartleidster, Lia Rezelman een drager vraagt haar te assisteren bij een condoleance. Het is een vertrouwd gevoel voor de nabestaanden wanneer er een bekende drager aanwezig is.

Wij zijn trots op onze dragers en vinden het belangrijk dat zij er in hun moderne kostuums correct uitzien. Bij onderlinge samenkomsten wordt er regelmatig op een uitvaart teruggeblikt. Persoonlijke betrokkenheid speelt hierin een rol.

Onze dragers zijn:


  Bernard Witte     Louis Rezelman

Samenwerkingverband

Lia Rezelman, eerste uitvaartleidster van onze vereniging, is tevens uitvaartleidster bij Uitvaartverzorging "St. Barbara Schoorl". Dit bevordert de onderlinge verbondenheid van de verenigingen.

Met ingang van 1 september 2012 is er eveneens een samenwerkingsverband met de dragers van Uitvaarverzorging "St. Barbara Schoorl" afgesproken. Ondersteuning van elkaars dragers onderstreept de continuiteit van het dragersgilde.

De dragers handelen aan de hand van het dragersprotocol dat uitvaartvereniging "De Laatste Eer Schoorl"heeft vastgesteld en er is overeenstemming bereikt in kledingvoorschriften.

 

 

 

 

 

 

 Aula gemeentelijke begraafplaats aan de Molenweg, Schoorl

Drager van uitvaartverzorging "St. Barbara Schoorl" :

  Henk vd Oord