Jaarverslag 2020


Jaarverslag 2020

Nog vast te stellen door de Algemene Leden Vergadering.

Wij kunnen met alle medewerkers van Uitvaartvereniging de Laatste Eer Schoorl ook in dit bijzondere jaar 2020 terugkijken op een goed verenigingsjaar. Het bestuur heeft ernaar gestreefd om elke uitvaart met zorg, betrokkenheid en inzet te begeleiden en af te ronden.

Wij denken aan de mensen die in deze periode met een overlijden van een van hun naasten te maken kregen. Afscheid nemen werd niet meer in grote groepen toegestaan. Uitvaartleidsters moesten andere manieren bedenken om toch op een gepaste manier afscheid te kunnen nemen van de dierbaren.

Uit de evaluatieformulieren die we toegezonden krijgen van de nabestaanden maken wij op dat onze uitvaarleidsters hier in geslaagd zijn.

In het afgelopen kalenderjaar is er 17 maal een beroep gedaan op onze vereniging om de uitvaart te begeleiden. De uitvaartleidsters hebben de uitvaarten van 9 leden en 8 niet-leden verzorgd. Waarvan 8  vrouwen en 9 mannen. Het aantal crematies was 10 en het aantal begrafenissen 7.

Om de verenigingszaken goed te behartigen kwam het voltallige bestuur in maart 2020 voor het laatst bij elkaar. Daarna is het bestuur de verenigingszaken gaan behartigen via mail- en telefoonverkeer. Door de lockdown was er geen gelegenheid om bij elkaar te komen.

In deze vergaderingen worden de lopende zaken en het functioneren van de vereniging besproken.

Op dinsdag 31 maart zouden wij onze algemene ledenvergadering houden. De nieuwsbrief met uitnodiging voor deze vergadering waren al gedeeltelijk rondgedeeld, toen het coronavirus dusdanig om zich heen sloeg en Nederland in een lockdown moest. Er werden er keer op keer maatregelen genomen zodat wij de vergadering ook niet hebben kunnen verplaatsen.

In februari zijn wij een overeenkomst aangegaan met uitvaartleidster Els Beemsterboer-Jonker. Zij is de derde uitvaartleidster van onze vereniging. Lia Rezelman is onze eerste uitvaartleidster, Monique Karsten is onze tweede uitvaartleidster.

De Federatie van Onderlinge Uitvaartverenigingen in Noord-Holland waarvan onze vereniging al jarenlang lid is, heeft besloten tot opheffing per 31 december 2020. Het aantal leden nam steeds verder af waardoor het draagvlak van een gezamenlijk voortbestaan ophield te bestaan.

Een vereniging met 13 medewerkers kan niet bestaan zonder de steun en inzet van die medewerkers. Onze grote dank gaat uit naar allen die het vele werk hiervoor verrichten.

Op 31 december 2020 waren er 648 leden bij de vereniging ingeschreven.

Wij kijken uit naar een goed en gezond verenigingsjaar 2021.

Namens het bestuur,

Simone Hazebelt, secretaris