Jaarverslag 2022


Jaarverslag 2022

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Schoorl.

Wij kunnen met alle medewerkers van Uitvaartvereniging de Laatste Eer Schoorl in 2022 terugkijken op een goed verenigingsjaar.

Er komt voor iedereen een tijd dat je moet loslaten wat je lief is. Niemand staat graag stil bij het afscheid van het leven, maar als het zover is wil je dat alles omtrent de uitvaart met zorg een aandacht geregeld wordt.

De hele uitvaartbranche is in beweging, was vroeger een uitvaart een gebeurtenis die bol stond van de tradities, het is nu veel persoonlijker geworden. De overledene of de familie heeft de mogelijkheid om persoonlijke wensen te verwezenlijken bij een uitvaart.

Het bestuur heeft er naar gestreefd om elke uitvaart met zorg, betrokkenheid en inzet te begeleiden en af te ronden. Bij elke familierekening aan de nabestaanden wordt een evaluatieformulier meegezonden om te informeren naar hun belevingen en bevindingen van de uitvaart. Uit de evaluatieformulieren die we toegezonden 2022 kregen kunnen wij opmaken dat onze uitvaartleidsters uitmuntend werk verrichten.

In het afgelopen kalenderjaar is er 13 maal een beroep gedaan op onze vereniging om de uitvaart te begeleiden. De uitvaartleidsters hebben de uitvaarten van 12 leden en 1 niet-lid verzorgd. Waarvan 7 vrouwen en 6 mannen. Het aantal crematies was 8 en het aantal begrafenissen 5.

Om de verenigingszaken goed te behartigen kwam het dagelijks bestuur en het bestuur meerdere malen bij elkaar. In deze vergaderingen worden de lopende zaken en het functioneren van de vereniging besproken.

Op woensdag 29 maart werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in de Blinkerd.

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering kregen alle leden een nieuwsbrief met een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.

De Algemene Ledenvergadering is goed bezocht. Hier uit blijkt dat de leden ons een warm hart toedragen.

In deze vergadering werden de stukken behandeld over het jaar 2021.

Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van onze voorzitter de heer Jan Stet, bestuurslid

de heer Teun Paarlberg. Het bestuur beraadt zich op vervanging van de voorzitter en het bestuurslid.

Tevens werd afscheid genomen van drager Jack Borst. De vereniging kan nu rekenen op de dragers van onze zustervereniging begrafenisvereniging St. Barbara Schoorl, mits nodig kunnen zij onze dragers aanvullen.

Het bestuur kijkt met een positief gevoel terug op de Algemene Ledenvergadering.

Onze grote dank gaat uit naar allen die het vele werk voor de vereniging verrichten. De vereniging bestaat op het moment uit 10 medewerkers.

Op 31 december 2022 waren er 624 leden bij de vereniging ingeschreven.

Wij kijken uit naar een goed en gezond verenigingsjaar 2023.

Namens het bestuur,

Simone Hazebelt, secretaris