Kosten


Na een overlijden regelt de familie met medewerking van de uitvaartleidster de uitvaart. Aan alle onderdelen wordt aandacht besteed. Eerst wordt afgesproken of er gekozen wordt voor een begrafenis of voor een crematie. De kist wordt uitgezocht. Het rouwtransport, al of niet met volgwagens. De rouwkaarten en de advertenties worden opgesteld. De dragers worden besproken. Zo ook bloemen, condoleanceregister, condoleance, koffietafel.

Aan elk facet zit echter een kostenplaatje. Uiteindelijk kunnen de uitvaartkosten wel € 6.500,-- bedragen. Belangrijk is daarbij dat de familie van te voren weet hoe hoog de kosten bij benadering zullen zijn. De uitvaartleidster wijst u daarbij de weg. Uiteindelijk is het echter de familie die de beslissende stem heeft.

Gedenktekens

Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf op de begraafplaats is een vergunning nodig van de gemeente. Met name wordt gelet op de duurzaamheid, fundering, constructie en omvang. De kosten van het plaatsen en van de beplanting op de graven is voor rekening van de rechtshebbende.

De kosten

De kosten van de uitvaart worden tegen de kostendekkende prijs in rekening gebracht. Daarom is het voor velen gewenst ook een uitvaartverzekering af te sluiten.

U betaalt dus voor de diensten die u zelf hebt gekozen in combinatie met het lidmaatschap van Uitvaartvereniging "De Laatste Eer Schoorl".

Van de penningmeester  ”Enkele tarieven.”

Steeds per 1 januari worden in Nederland de diverse tarieven en prijzen aangepast. De gemeente Bergen past daarom ook elk jaar de tarieven en bedragen aan van de algemene begraafplaats. Onderstaand enkele tarieven voor 2023:

Algemeen graf inclusief gerbruiksrecht voor 10 jaar
€    1.763,--
Begraven
€       770,--
Gebruik van de Aula
      220,--
 
 
 TOTAAL
 €   2.753,--
   
 
Voor het bijzetten van een asbus of urn in een graf € 192,00.
Voor het verstrooien van de as van een gecremeerde € 192,00.
 
Voor een inscriptie voor een periode van 20 jaar
op het monument bij de verstrooiakker wordt geheven € 164,00.
 
Op https://www.bergen-nh.nl/aanvragen-en-regelen/begraven-of-cremeren kunt u de verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Bergen nalezen.

 

Enkele tarieven 2023 van het Crematorium Schagen:

Crematie met plechtigheid 90 minuten
€   1.430,--
DVD opname gehele plechtigheid
€      65,---
Koffie en thee bij bijvoorbeeld 100 gasten
€  1.500,--
 
 
TOTAAL
 € 2.995,--

Op https://www.schagen-crematorium.nl/ kunt u alles goed nalezen.

De standaardtijd is 3 kwartier aula en 3 kwartier condoleanceruimte.

Ook is mogelijk: Crematie zonder gebruik aula/koffiekamer

(crematie van een overledene zonder familie en belangstellenden) € 815,--.

Het crematorium Schagen verzorgt diverse bijeenkomsten, informatieavonden, rondleidingen. Telefoon 0224-213409.

Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf op de begraafplaats is een vergunning nodig van de gemeente. Met name wordt gelet op de duurzaamheid, fundering, constructie en omvang. De kosten van het plaatsen en van de beplanting op de graven is voor rekening van de rechtshebbende.

Hierbij zijn de kosten van de begraafplaats en van het crematorium in beeld gebracht.
Na een overlijden regelt de familie met medewerking van de uitvaartleidster de uitvaart. Aan alle onderdelen wordt aandacht besteed. Eerst wordt afgesproken of er gekozen wordt voor een begrafenis of voor een crematie. De kist wordt uitgezocht. Het rouwtransport, al of niet met volgwagens. De rouwkaarten en de advertenties worden opgesteld. De dragers worden besproken. Bloemen, condoleanceregister, condoleance, koffietafel.

Aan elk facet zit echter een prijskaartje. Uiteindelijk kunnen de uitvaartkosten wel € 6.500,-- bedragen. Belangrijk is daarbij dat de familie van te voren weet hoe hoog te kosten bij benadering zullen zijn. De uitvaartleidster wijst u daarbij de weg. Uiteindelijk is het echter de familie die de beslissende stem heeft.