Lidmaatschap


Wat kost een lidmaatschap?

Een lidmaatschap bedraagt met ingang van 1 januari 2021  € 10,- per persoon per jaar. Gezinsleden beneden de 16 jaar zijn gratis medelid, mits zij zijn ingeschreven bij de ouder(s). De algemene ledenvergadering heeft besloten voor leden die geen bankmachtiging hebben afgegeven € 2,-- per adres in rekening te brengen voor porti / rondbrengen en nacontrole.  

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 18,-- per persoon. Wanneer u boven de 55 jaar bent en u wordt lid, is echter per jaar achterstallige contributie verschuldigd.

Hiervoor gelden de onderstaande contributies per jaar:

van 55 tot 60 jaar, per persoon € 30,--

van 60 tot 65 jaar, per persoon € 50,--

Boven de 65 jaar, per persoon een bedrag ineens van € 600,-- en € 10,-- contributie per jaar per persoon. 

Niet-leden kunnen hun uitvaart ook door de vereniging laten verzorgen, maar zij kunnen geen aanspraak maken op een bijdrage van de vereniging in de kosten van de uitvaart. Dat betekent dat de kosten die voor de uitvaartleidster en de dragers worden gemaakt worden berekend.

Door alle veranderingen binnen de uitvaartbranche zijn er de laatste jaren ondernemingen ontstaan die op commerciele basis hun diensten aanbieden, hetgeen in de praktijk vaak neer komt op hoge kosten. 

Onze leden kunnen aan de hand van de persoonlijke map bij de penningmeester een gespecificeerde kostenopgave, berekend naar de huidige tarieven, opvragen.