Welkom bij Uitvaartvereniging "De Laatste Eer Schoorl"


Beste leden en andere bezoekers van onze website,

Onze in 2020 geplande jaarvergadering kon vanwege de corona-maatregelen geen doorgang vinden. Ik hoop dat de vergadering op de geplande datum, 30 maart 2021, zal kunnen plaatsvinden. Als dat niet het geval is, bieden de statuten de ruimte om de vergadering uiterlijk in de maand mei te houden. Lukt ook dat niet, dan zoekt het bestuur naar een passend alternatief.

De vereniging stevent af op haar 100-jarig bestaan. De vereniging is opgericht op 1 maart 1923. Of, en op welke manier, daar aandacht aan zal worden geschonken zal het komende jaar onderwerp van bespreking zijn.

Tot slot wil het bestuur u een GELUKKIG NIEUWJAAR toewensen. Een jaar aan het einde waarvan we de corona achter ons hopen te hebben gelaten.

Jan G.M. Stet, voorzitter

 

 

Hoe oud of ziek iemand ook is geweest een overlijden komt voor iedereen bijna altijd onverwacht. Er moeten in een periode van zes werkdagen tussen het overlijden en de uitvaart veel zaken worden geregeld.

Het is een geruststellende gedachte dat de mensen van De Laatste Eer u kunnen bijstaan met het regelen van de uitvaart en het vormgeven van het afscheid op een manier die bij u en bij de overledene past.

De uitvaartleidsters van de vereniging nemen u hierbij veel werk uit handen, zoals:

Na de uitvaart kan de uitvaartleidster u te allen tijde verder bijstaan.

                                                      Bij overlijden bel:

                                                          06-20664410

                                              (dag en nacht bereikbaar!)

 

                                    

Lia Rezelman                                  Monique Karsten                   Els Beemsterboer

(Uitvaartleidster)                             (Uitvaarleidster)                      (Uitvaartleidster)

Om u de gelegenheid te geven eerder over uw uitvaart na te denken heeft de vereniging een Persoonlijke Map samengesteld waarin belangrijke papieren van bijvoorbeeld verzekeringen en testamenten kunnen worden bewaard en een formulier waarop uw persoonlijke wensen zijn vastgelegd. In de map vindt u tevens een folder van de vereniging en een basis tarievenlijst van een uitvaart.

Ook niet- leden kunnen bij de secretaris een dergelijke map aanvragen.
De vereniging stelt zich graag ook voor hen dienstbaar op.

 

 Gemeentelijke begraafplaats Schoorl.